Care to internally displaced people, refugees and asylum-seekers continue under support of United Nations High Commissioner for Refugees

Care to internally displaced people, refugees and asylum-seekers continue under support of United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) started its performance in Azerbaijan at the end of 1992 under appeal of the Government of Azerbaijan related ...

Növbəti mübadilə görüşü keçirildi

Fermerlərin iştirakı ilə növbəti təcrübə mübadiləsi səfəri keçirilmişdir.