Rural municipalities are committed to operating with greater transparency

Within the scope of the project, Facebook pages were created for 12 target communities, Twitter profiles for 2 municipalities and WhatsApp groups for 3 communities. The communities and Municipalities now have more options to provide accurate and approachable information to community members about their operations.Rural municipalities are committed to operating with greater transparency

Local representative offices of the “Government-Civil Society Dialogue Platform on Promotion of Open Government” are formed in the regions

Based on its expertise in the development of public participation and civil society in the regions, "Umid" SSD created the Local Level "Government-Civil Society Dialogue Platform on Promotion of Open Government" for the first time in Guba-Khachmaz region within the scope of the ongoing project.Local representative offices of the “Government-Civil Society Dialogue Platform on Promotion of Open Government” are formed in the regions
Local representative offices of the “Government-Civil Society Dialogue Platform on Promotion of Open Government” are formed in the regions

“MilliÖn” payment terminal planned to be installed in remote mountain villages of Azerbaijan

The municipality's territory is devoid of any payment terminals. Helpless villagers have to regularly travel to the rayon center to pay for their utilities, banking, insurance, internet, cable TV, and other services.“MilliÖn” payment terminal planned to be installed in remote mountain villages of Azerbaijan

Kənd bələdiyyələri daha şəffaf fəaliyyət göstərmək əzmindədirlər

Layihə çərçivəsində 12 hədəf icmada facebook səhifələri, 2 Bələdiyyə üçün twitter səhifəsi və 3 icma üçün whatsApp qrupları yaradılmışdır. Bununla da, icma və Bələdiyyələr öz fəaliyyətləri ilə bağlı məlumatları icma üzvlərinə daha dəqiq və daha əlçatan yollarla çatdırılması imkanları qazandılar.
Kənd bələdiyyələri daha şəffaf fəaliyyət göstərmək əzmindədirlər

Regionlarda “Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platforması”nın yerli nümayəndəlikləri formalaşdırılır

İcra olunan layihə çərçivəsində "Ümid” SİD regionlarda ictimai iştirakçılığın və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı istiqamətində əldə etdiyi təcrübəyə əsaslanaraq Quba-Xaçmaz regionunda ilk dəfə olaraq Yerli Səviyyəli "Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platforması”nı formalaşdırmışdır.
Regionlarda “Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platforması”nın yerli nümayəndəlikləri formalaşdırılır
Regionlarda “Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platforması”nın yerli nümayəndəlikləri formalaşdırılır

Azərbaycanın uzaq dağ kəndlərində MilliÖn ödəmə terminalının quraşdırılması nəzərdə tutulur

Bələdiyyə ərazisində heç bir ödəmə terminalı yoxdur. Əlacsız qalan kənd sakinləri kommunal, bank, sığorta xidmətləri, dövlət ödənişləri, internet, kabel televiziyası və digər ödənişləri həyata keçirə bilmək üçün hər dəfəsində rayon mərkəzinə yol qət etməli olurlar. 
Azərbaycanın uzaq dağ kəndlərində MilliÖn ödəmə terminalının quraşdırılması  nəzərdə tutulur