The State Support Agency for Non-Governmental Organizations is currently developing its strategic plan

The State Support Agency for Non-Governmental Organizations is currently developing its strategic plan
The Training Center of the State Tax Service under the Ministry of Economy, which is located in Shamakhi, hosted an enlarged mobile meeting of the Supervisory Board of the State Support Agency for Non-Governmental Organizations on April 12-13, 2023. The agency reported that experienced NGO representatives, supervisory board members, and staff members were present at the conference. The main purpose of the meeting was to analyze the Agency's strengths and weaknesses, opportunities and challenges, define the mission and vision, strategic goals for 2024-2026, and prepare an action plan to achieve the strategic goals. Discussions about the creation of the "Strategic Plan of the Agency for 2024-2026" were undertaken during the meeting with the invited NGO representatives. Ideas and proposals for the Strategic Plan were presented in 4 sessions in each of the 3 groups made up of experienced NGO specialists and representatives, Supervisory Board members, and members of the Agency's executive staff. The group proposals were examined, organized, and provided as a rough draft by the participants following each session's discussion.

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Strateji Planı hazırlanır

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Strateji Planı hazırlanır
Aprelin 12-13-də Dövlət Vergi Xidmətinin Şamaxı rayonunda yerləşən Tədris Mərkəzində Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının genişləndirilmiş səyyar iclası keçirilib.
Agentlikdən bildirilib ki, iclasda təcrübəli QHT ekspertləri və təmsilçiləri, Agentliyin Müşahidə Şurasının üzvləri və əməkdaşları iştirak ediblər.
İclasın keçirilməsində əsas məqsəd Agentliyin güclü və zəif cəhətlərinin, imkan və çətinliklərinin təhlili, missiya və vizyonun, 2024–2026-cı illər üzrə strateji məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi və strateji məqsədlərə çatmaq üçün fəaliyyət planının hazırlanması olub.
İclasda dəvət olunmuş QHT nümayəndələri ilə birlikdə "Agentliyin 2024–2026-cı illər üzrə Strateji Planı”nın hazırlanması ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Təcrübəli QHT ekspertləri və təmsilçiləri, Müşahidə Şurası üzvləri, Agentliyin icra aparatının əməkdaşlarından ibarət formalaşdırılmış 3 qrupun hər birində Strateji Planla bağlı 4 sessiyada ideya və təkliflər irəli sürülüb, müzakirələr və fikir mübadiləsi aparılıb. Hər sessiya müzakirəsindən sonra qruplar tərəfindən verilmiş təkliflər iştirakçılar tərəfindən təhlil edilib, sistemləşdirilib və ilkin layihə kimi təqdim olunub.