"Ümid" SİD İB-nin missiyası aztəminatlı əhalinin sosial, iqtisadi və təhsil problemlərinin həllinə dəstək

verməkdir. Bizim əsas məqsədlərimiz:

1. İqtisadi və məşğulluq imkanlarının Biznes İnkişafı Xidməti (təlim, konsultasiya, təlimatlandırma),

usta yanında şagird hazırlığı, kredit fəaliyyəti və şəbəkə vasitəsilə genişləndirmək

2. Hədəf icmaların özünə inamını sosial, təhsil və iqtisadi ehtiyaclarla bağlı qarşıya çıxan

problemləri həll etmək istiqamətində təlimatlandırmaqla nail olmaq

3. İcmanın savadlanmasını onları təhsilə və məlumatlılığı artırmağa cəlb etməklə təmin etmək

4. Rəsmi və qeyri-rəsmi qurumların inkişafını onların təşkilati və idarəetmə bacarıqlarını davamlı

və peşəkar texniki kömək göstərməklə dəstəkləmək

5. Qurum və icmalara şəffaf, birgə işləmək, məsuliyyətli olmaqla özünün davamlı inkişafını təmin etməkdə kömək etmək