1. Əməkdaşlara bərabər imkanların yaradılması.
2. Hörmət və etika qaydalarına riayət olunması.
3. AR qanunvericiliyi əsasında əmək hüquqların qorunması.
4. Novator ruhu və təşəbbüskarlıq.
5. Professional inkişaf.
6. İşçilərin rahat, səliqəli, təhlükəsiz iş şəraiti ilə təmin edilməsi.