“Çay üzərində dörd yol keçidinin quraşdırılması” layihəsinin açılış mərasimi
“Çay üzərində dörd yol keçidinin quraşdırılması” layihəsinin açılış mərasimi
“Çay üzərində dörd yol keçidinin quraşdırılması” layihəsinin açılış mərasimi
“Çay üzərində dörd yol keçidinin quraşdırılması” layihəsinin açılış mərasimi
“Çay üzərində dörd yol keçidinin quraşdırılması” layihəsinin açılış mərasimi
“Çay üzərində dörd yol keçidinin quraşdırılması” layihəsinin açılış mərasimi
“Çay üzərində dörd yol keçidinin quraşdırılması” layihəsinin açılış mərasimi
“Çay üzərində dörd yol keçidinin quraşdırılması” layihəsinin açılış mərasimi