November 6 marks the professional holiday of Radio and Television workers in Azerbaijan

November 6 marks the professional holiday of Radio and Television workers in Azerbaijan
It commemorates a significant moment from 97 years ago, in November 1926 when radio broadcasting began in Azerbaijan. On that historic day, "Baku Speaks!" was broadcast for the first time through loudspeakers placed in the streets and squares of the country's capital, making radio accessible not only in Baku but also in nearby settlements. This event was a groundbreaking innovation that had a profound impact on the political and cultural life of the Azerbaijani people.

6 noyabr – Azərbaycanda Radio və Televiziya işçilərinin peşə bayramıdır

6 noyabr – Azərbaycanda Radio və Televiziya işçilərinin peşə bayramıdır
97 il əvvəl – 1926-cı ilin noyabrında Azərbaycanda ilk dəfə radio verilişlərinin yayımına başlanıb. Həmin gün ölkə paytaxtının küçələri və meydanlarında qurulmuş reproduktorlardan ilk dəfə «Danışır Bakı!» ifadəsi ətrafa yayılıb. Radioya təkcə Bakıda deyil, ətraf yaşayış məntəqələrində də maneəsiz qulaq asa bilmə imkanı yaradılmışdı. O zaman həmin hadisə Azərbaycan xalqının siyasi və mədəni həyatında böyük bir yenilik idi.