Ağdaban ictimaiyyəti və Azərbaycanın QHT təmsilçiləri Kəlbəcərdən beynəlxalq ictimaiyyətə Açıq Məktub ünvanlayıb

Ağdaban ictimaiyyəti və Azərbaycanın QHT təmsilçiləri Kəlbəcərdən beynəlxalq ictimaiyyətə Açıq Məktub ünvanlayıb
...Biz yaxşı bilirik ki, Ağdaban soyqırımı da Xocalıda, Meşəlidə, Quşçularda, Malıbəylidə, Qaradağlıda, Ballıqayada, Başlıbeldə olduğu kimi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana təcavüzü zamanı doğma torpağının müdafiəsinə qalxmış xalqımızı sarsıtmaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, etnik təmizləmə aparmaq məqsədilə törədilib...

Aghdaban community and NGO representatives addressed the international community with an open letter

Aghdaban community and NGO representatives addressed the international community with an open letter
...We are acutely aware that the Agdaban genocide, much like the atrocities in Khojaly, Meshali, Gushchular, Malibeyli, Garadaghli, Balligaya, and Bashlibel, was perpetrated to undermine our people who bravely defended their homeland during the Armenian armed forces' aggression against Azerbaijan. The aim was to crush their resolve to fight and to carry out ethnic cleansing...