Project "Initiative to Support the Socialization of Management in Education" is now underway

"Umid" Social Development Support Public Union ("Umid" SSD) has started the implementation of the project titled "Initiative to Support the Socialization of Management in Education" with the financial support of the State Support Agency for Non-Governmental Organizations of the Republic of Azerbaijan. The project is scheduled to take place between September 1 and November 30, 2022. The city of Baku is the project's target area.

The main idea of the project is to identify a) possibilities for studying and improving the current state of community-school (parent-teacher, school-parent, entrepreneur-community, etc.) relations in the target schools, b) environmental factors required to increase community participation (entrepreneurs operating in the community, influential persons living in the community, local government bodies, parents, etc.) in educational process and preparing proposals for improving these relations.

"Umid" SSD successfully continues the implementation of the project titled "Initiative to support the socialization of management in education"

In the course of the project titled "Initiative to support the socialization of management in education," which was implemented by "Umid" Social Development Support Public Union ("Umid” SSD) with the financial support of the State Support Agency for Non-Governmental Organizations of the Republic of Azerbaijan and the technical assistance of Baku City Education Department and Education Institute, a number of actions were carried out in the Hovsan community of Surakhani rayon.
"Umid" SSD successfully continues the implementation of the project titled "Initiative to support the socialization of management in education"

"Umid" SSD held a round table on "Study of the current state of community-school relations"

On September 9, 2022, a round table was held on the topic of "Study of the current state of community-school relations and discussion of questionnaires on the participation of community members in the educational process" within the framework of the project titled "Initiative to support the socialization of management in education" implemented by the "Umid" Social Development Support Public Union ("Umid” SSD) with the financial support of the State Support Agency for Non-Governmental Organizations of the Republic of Azerbaijan, and methodological support of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan and the Baku City Education Department.
"Umid" SSD held a round table on "Study of the current state of community-school relations"

“Təhsildə İdarəetmənin İctimailəşdirilməsinə Dəstək” Təşəbbüsü layihəsi

"Ümid” Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi ("Ümid” SİD) Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə "Təhsildə idarəetmənin ictimailəşdirilməsinə dəstək” təşəbbüsü layihəsinin icrasına başlayıb. Layihə 01 sentyabr - 30 noyabr 2022-ci il tarixini əhatə edir. Layihənin hədəf ərazisi Bakı şəhəri nəzərdə tutulmuşdur.

Layihənin əsas ideyası hədəf məktəblərdə a) icma-məktəb (valideyn-müəllim, məktəb-valideyn, sahibkar-icma və s.) münasibətlərinin mövcud vəziyyətinin öyrənilməsi və təkmilləşdirilməsiimkanlarının, b) icma üzvlərinin (icmada fəaliyyət göstərən sahibkarların, icmada yaşayan nüfuzlu şəxslərin, yerli hökumət orqanlarının, valideynlərin və s.) təhsil prosesində iştirakının artırılması üçün lazım olan mühit amillərinin müəyyənləşdirilməsindən və bu münasibətlərin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanmasından ibarətdir.